גבריאל אוחנה

יזכור

Backחזרה לרשימה

צבי נוסבוים

צבי נוסבוים

נולד בב' שבט תשי"ג בכפר סבא, בוגר ישיבת "כפר הרואה".

נפל במלחמת יום הכיפורים בי"ג תשרי תשל"ד.

מתוך מאמר בחוברת "בלכתך בדרך":

"קידוש ה', קדושת ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל וקדושם בזמן היו לגביו שלימות אחת של קדושה. כל ימיו היו עליה מתמדת בתורה, ביראת שמים ובמעשים טובים. היה בו להט של אמונה והוא חזר והדגיש בכל הזדמנות, שיש לעבוד את הבורא מתוך שמחה. היה בו יושר לב וקנאות לאמת. נאה דורש ונאה מקיים, איש טוב לב, גומל חסדים ואוהב לסייע לזולת ולכל דצריך. כשלא נמצא לו במה לעזור, היה בו כמו אי-שקט. הוא הקפיד על הכנסת אורחים, טרח הרבה עם התלמידים שבאו לישיבה, והקדיש מזמנו ומרוחו לעשות למענם. תמיד הקפיד על מצות ביקור חולים וידע לעודד את חביריו בעת צרה. מנומס היה ואדיב, נעים הליכות ותמיד הקדים שלום לכל אדם. מעולם לא נסחף אחר גינוני אופנה ואהב את הפשטות, הקפיד על עצמו ונאבק לתיקון כל מגרעת שמצא בעצמו".

יהי זכרו ברוך