גבריאל אוחנה

יזכור

Backחזרה לרשימה

דב אינדיג

דב אינדיג

נולד בג' סיון תשי"א ברומניה. למד בישיבת "נתיב מאיר".

נפל במלחמת יום הכיפורים בי"א תשרי תשל"ד.

 

קטע מתוך מכתבו של מורו שנתקבל בבית הוריו של דב לאחר נפילתו: "תוך זמן קצר מרגע הכרותי עם דב, בהיותי מורו בביה"ס חב"ד בעיר גנים, יכולתי לעמוד על טיבו של ילד-מעלה ותלמיד מעולה זה. הוא היה בולט מעל ומעבר שאר חביריו בכתה בכל התחומים, הן בשליטתו בחומר הלימודים והן בכושר ההעמקה והניתוח. לא היתה בעיה שלא ידע לפתור ולפעמים אף בדרך מקרית שהפליאה את מוריו. עם החילונו ללמוד ספר חדש בנביא, כבר למחרת הוא ידע אותו עד תומו, וכבר אז נתגלו אצלו תכונות של "תלמיד חכם" בחינת בקי וחריף- כך שנאלצתי להמליץ ל"הקפיץ" אותו להעלותו כתה ואף שם הצטיין למרות היותו הצעיר שבחבורה- כי כזה היה הילד, חשקה נפשו בתורה....

ותורה עם דרך ארץ, כעוצמתה כן רום קומתו במידות טובות. צנוע בהליכות, בעל רוח טובה תמיד, מצטיין בטוב ליבו וביחס של כבוד למוריו וחביריו בכל עת".

יהי זכרו ברוך