ברוכים הבאים!

ידיעת התורה בבקיאות ובהיקף רחב, היא הבסיס להתפתחותו של תלמיד ישיבה. בישיבה הונהג סדר בקיאות בהדרכת נשיא הישיבה הרב מרדכי גרינברג שליט"א, כך שבכל זמן יסיימו בחורי הישיבה את המסכת הנלמדת עם פירושי רש"י ותוספות. רוב תלמידי הישיבה נבחנים על לימודם מרצונם בסוף כל חודש, ובסופו של כל זמן מתקיים מבחן מקיף על כל המסכת. המצטיינים במבחנים זוכים בפרסים, ובמלגות עידוד.

מגמה זו של שאיפה לידע מקיף וללימוד תכליתי של מסכתות שלמות זכתה להצלחה רבה בישיבה והועתקה כבר לישיבות אחרות. אין מראה מרשים יותר מקבוצת תלמידים הבוחנת את עצמה על מסכת שלמה. כך נחקקים דפי המסכת בזיכרונם גם לאחר המעבר למסכתות אחרות.

כמו כן שוקדים התלמידים על לימוד הלכה כל יום בקביעות, כאשר מדי חודש נערך מבחן על מספר סימנים בשו"ע ומשנה ברורה.