חנות ספרים

להצטרפות לרשימת התפוצה ל'חדשות הכרם' - לחצו כאן

 

לצפיה בדיוורים קודמים:

תשע"ט

שלח תשע"ט

בהעלותך תשע"ט

נשא-שבועות תשע"ט

במדבר תשע"ט

בחוקותי תשע"ט

בהר תשע"ט

יום העצמאות אמור תשע"ט

קדשים תשע"ט

מצורע תשע"ט

תזריע תשע"ט

שמיני תשע"ט

צו תשע"ט

ויקרא תשע"ט

פקודי תשע"ט

ויקהל תשע"ט

כי תשא תשע"ט

תצוה תשע"ט

תרומה תשע"ט

משפטים תשע"ט

יתרו תשע"ט

בשלח תשע"ט

וארא תשע"ט

שמות תשע"ט

ויחי תשע"ט

ויגש תשע"ט

חנוכה-מקץ תשע"ט

וישב תשע"ט

וישלח תשע"ט

ויצא תשע"ט

תולדות תשע"ט

חיי שרה תשע"ט

וירא תשע"ט

לך לך תשע"ט

נח תשע"ט

סוכות תשע"ט

וילך שבת שובה תשע"ט

ראש השנה תשע"ט

תשע"ח

כי תבוא תשע"ח

כי תצא תשע"ח

שופטים תשע"ח

עקב תשע"ח

דברים תשע"ח

מטות מסעי תשע"ח

בלק תשע"ח

חקת תשע"ח

קרח תשע"ח

שלח תשע"ח

בהעלותך תשע"ח

נשא תשע"ח

בחקותי יום ירושלים תשע"ח

בהר ל"ג בעומר תשע"ח

אמור תשע"ח

יום העצמאות תשע"ח

תזריע מצורע תשע"ח

פסח תשע"ח

צו תשע"ח

ויקרא תשע"ח

ויקהל פקודי פרה תשע"ח

פורים-כי תשא תשע"ח

תצוה תשע"ח

תרומה תשע"ח

משפטים תשע"ח

יתרו תשע"ח

בשלח תשע"ח

בא תשע"ח

וארא תשע"ח

שמות תשע"ח

 

תשע"ז

קרח תשע"ז

שלח תשע"ז

בהעלותך תשע"ז

שבועות-נשא תשע"ז

במדבר תשע"ז

בהר-בחוקותי תשע"ז

אחרי-קדושים תשע"ז

תזריע-מצורע תשע"ז

ויקרא תשע"ז

ויקהל פקודי תשע"ז

כי תשא תשע"ז

תצוה-פורים תשע"ז