ברוכים הבאים!

הישיבה רואה בלימודי האמונה נדבך חשוב, הן בידיעת התורה והן בבניין אישיותו של התלמיד. הישיבה בנתה תכנית, שבה מתחיל התלמיד כבר משיעור א' בלימוד שיטתי, המקיף הן ספרי מחשבה מהראשונים, והן מהאחרונים, וכמובן ממרן הרב קוק זצ"ל.

במסגרת לימודי האמונה מוסרים ראשי הישיבה שיעורים לתלמידי הישיבה.

לימוד התנ"ך בישיבה מלווים בשיעוריו המיוחדים של הרב אברהם ריבלין שליט"א, המשגיח הרוחני לשעבר.

השאיפה היא שבסוף חמשת השנים יוכל התלמיד לבנות לעצמו עולם רוחני שלם, עם תפיסת עולם מוצקה המושתתת על תורתם של אבות עולם המחשבה היהודי.