ישיבת כרם ביבנה

לכניסה למערכת הבוגרים המאובטחת, אנא היכנסו בעזרת תעודת הזהות שלכם.

 

ספר היובל "יבנה וחכמיה"
ס י פ ו ר ה   ש ל   א ם   י ש י ב ו ת   ה ה ס ד ר

קרוב לעשור עבדו על הספר הכולל - 800 עמודי כרומו ו-1600 תמונות צבעוניות.

 

עלות הספר:

100 ש"ח בלבד

ניתן לרכוש את הספר באופנים הבאים:

  • באתר הישיבה (בתוספת 50 ש"ח דמי משלוח)

  • אצל הבוגרים הרשומים מטה

  • במשרדי הישיבה

 

 

הבוגרים אשר אצלם ניתן להשיג את הספר:

ירושלים
ר' יחיאל שוסהיים 0523475732

באר שבע
ר' צפריר חריב 050-4162203

בית אל
הרב אליעזר לב יונה 02-9973190

בני ברק
ר' יצחק שוורץ 052-2532559

נתניה
ר' אבירם ליטבק 050-5373748

פתח תקוה
ר' הנרי קלאוזנר 052-2590910
ר' דוד פרגר 050-5496500

רחובות
ר' דודי ביתן 052-8308082

רעננה
ר' ראול שטיין 054-4538618