ברוכים הבאים!

כולל רבנות

בחורים הממשיכים בישיבה לאחר תום מסלול ה"הסדר", משתלבים אחר נישואיהם בכולל. הלימודים בכולל כוללים מעבר ללימודי הגמרא, לימוד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, לימוד הלכה למעשה והסמכה לרבנות. בראשות הכולל עומד הרב זכריה טובי שליט"א. רוב ככל משפחות האברכים גרות בקמפוס הישיבה.

כולל דיינות

בהמשך ניתן להצטרף למסלול לימודי הדיינות בכולל ללימודי הדיינות בראשות הרב בנימין בארי שליט"א - לשעבר אב"ד אשקלון וחבר בית הדין הגדול.

מכון להכשרת מורים

במקביל ללימודים בכולל,  פועל בישיבה המכון להכשרת מורים של מורשת יעקב-אורות ישראל, בו ניתן להוציא תעודת הוראה למקצועות קודש, ותואר ראשון בחינוך. רבים מהבוגרים משמשים כרמי"ם בישיבות תיכוניות בארץ ובתפוצות.