Eshcolot 394 # Vayelach - Shuva 5776

אשכולות 394 # וילך - שובה תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


Do you fear death?
יעקב פלדמן (ה')


נזק = חצי מיתה | ב"ק י ע"א
חגי סבג (ה')


תשובת החיים - על דרכי התשובה חלק ב'
שמחה רון גודינגר


כפרה וטהרה
אסף משניות


יכפר עליכם
זאב זפרני


מדוע הוכה 'השודד הצדיק'?
ר' שאול אלעזר שנלר


נקודות לתזכורת - יום הכיפורים וסוכות
ר' איתן גרתי


פתיחת ארון הקודש
ר' משה יעקב גמליאל


לא תעשה במצות צדקה
ר' מאור תורג'מן

 

 

השיעור ניתן בה' תשרי תשע"ז

קוד השיעור: 7195

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת וילך - שבת שובה תשע"ז (זמן אלול תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
E
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
E
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
E
הרב עמרי קראוס
הרב עמרי קראוס
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע