Eshkolot 231 Parshat Vayelech 5773

עלון אשכולות 231 פרשת וילך תשע"ג (שבת תשובה)

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בה' תשרי תשע"ג

קוד השיעור: 5268

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: