Hakdamot HaRambam LeChelek #01

Hakdamot HaRambam LeChelek #01

הרב שלמה פרידמן

 

 

השיעור ניתן בו' חשון תשע"ח

קוד השיעור: 7775

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעורים בהקדמות הרמב"ם # פרק חלק
(זמן חורף תשעח)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: