Eshkolot 335 Emor 5775

אשכולות 335 # אמור תשע"ה

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעורתוכן העלון:
דבר 'נאה' ומתקבל / תמיר רוצ'ס (ד')
אמירה בקידושין / אבי קלמנטינובסקי
"סליחה, מתי כניסת שבת?" / ינון אברמשוילי (ד')
הגדרת הרפואה למושג "שוטה" / הרב מאיר דוד בראל


להורדה - לחצו על העלון


 


 


 


 

 

 

השיעור ניתן בי"ב אייר תשע"ה

קוד השיעור: 6326

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות (זמן קיץ תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב עדי יהודה נוסבאום
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע