Where are the names?

איפה השמות?

הרב אורי בצלאל פישר

פרשתנו נקראת פרשת שמות, ונראה שזה השם הכי לא מתאים לפרשה. הפרשה מתחילה בשמות השבטים, אבל משם והלאה אין שמות. עד לנתינת צפורה למשה, אין שמות חוץ משמו של משה רבינו. בתחילה כתוב "מלך חדש" ולא כתוב שמו של המלך. אחר כך כתוב "ויקרא מלך מצרים למיילדות", לא כתוב שמן של המיילדות (עיין רש"י שם), בהמשך כתוב "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי", לא ידוע מי הוא האיש מבית לוי, ומי היא בת לוי? אחר כך מסופר שאחותו של הילד התייצבה מרחוק, ולא ידוע מה שמה של אחותו? כמו כן מסופר שירדה בת פרעה לרחוץ על היאור, ושוב לא כתוב שמה של בת פרעה (חז"ל מגלים לנו ששמה היה בתיה). 


נוסיף שמשה יוצא אל אחיו לראות בסבלותם ורואה איש מצרי, מכה איש עברי.אין להם שמות. למחרת הוא יוצא בשנית, ורואה שני אנשים עברים ניצים. מסופר שפרעה  שמע שמשה הרג את האיש מצרי. לא מסופר מנין שמע? מי גילה לו הסוד? 


משה יורד למצרים ופוגש שם את שבע בנותיו של כהן מדין, ושוב לא מוזכר שמו של כהן מדין. וכן לא מוזכרים שמותיהן של הבנות. רק אחר כך, כתוב שנתן את בתו צפורה למשה לאשה.


 השאלה העולה, היא מדוע לא מוזכרים שמותיהם של כל האנשים שפעלו עד אותה עת? מדוע התורה לא מגלה לנו מי הם הוריו של משה רבינו? הקורא צריך להמתין עד פרשת וארא לגלות שאביו של משה הוא עמרם ואמו היא יוכבד. 


רוב בני אדם מתפתחים על ידי שני גורמים: א- המשפחה. ב- החברה.


המשפחה והחברה משפיעים רבות ומעצבים את אישיותו של האדם. אבל, כדי להיות מנהיג צריך שהאדם יעצב את אישיותו בעצמו. כמובן, שהמשפחה והחברה יכולים להיות לעזר, אבל הם אינם יכולים להיות המעצבים את אישיותו. 


משה רבינו נעשה מנהיגם של עם ישראל, כיון שהוא עיצב את אישיותו בעצמו. לא מוזכרים שמות של אנשים שפעלו בסביבתו, כיון שלהם לא הייתה השפעה אמתית עליו. משה גדל בזכות עצמו, הוא התבונן ולמד. כמעט ולא מסופר לנו מה עשה משה רבינו שמונים שנה עד שבא להוציא את עם ישראל ממצרים. כנראה שהתורה מגלה לנו שלא היה מעשה מסוים שגרם למשה רבינו להיות מנהיג, אלא הוא היה רועה צאן. לרועי צאן יש הרבה זמן להתבונן ולחשוב. הוא לוקח את הצאן למרעה ובאותה שעה יש לו זמן להתבונן ולחשוב. משה רבינו התבונן וחשב מה משמעות העולם? מי ברא את העולם וכו'? שאלות מהותיות בקיום האדם. מתוך השאלות האלו הוא פיתח את עצמו ועיצב את אישיותו. כמו שמסופר על אברהם אבינו שיצא החוצה ושאל מי ברא את העולם, ראה את השמש ובתחילה חשב שברא השמש את העולם וכו'. אברהם אבינו התבונן, הוא חשב ומתוך כך הגיע לאמונה. 


הרב אלחנן וסרמן הי"ד שואל, מה ההצדקה להעניש את אומות העולם על כך שהם עובדים עבודה זרה? הרי הם גדלו כך, הם עמי הארץ שפועלים כל היום במלאכתם, מנין הצפייה שיגיעו לאמונה בבורא עולם? הוא עונה, כתוב "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". חז"ל מלמדים אותנו שעינו של האדם רואה ואחר כך לבו חומד ומתוך כך מגיע לעברה. כל העברות מגיעות מתוך התאווה. האדם, לו היה רוצה להתבונן באמת, היה מגיע לאמונה בבורא עולם. צריך רק להרים את הראש ולחשוב קצת. כל האנשים לא מתבוננים ולא חושבים, ומשום כך הם ממשיכים בחייהם ובמעשיהם הרעים. 


משה רבינו התבונן וחשב, ומתוך כך הגיע לאמונה. כל אחד יכול לעשות זאת. ואולי משה נותן התורה, הוא המייצג את התלמיד חכם האמיתי. מי שרוצה להיות תלמיד חכם, עליו ללמוד מאחרים, אבל יותר מכך מוטל עליו לעבוד בעצמו לפתח את עצמו. כדי להיות תלמיד חכם, צריך לעבוד ולעמול. התורה לא תינתן על מגש כסף בלי עבודה. ככל שהרבנים יהיו חכמים וינסו לעזור לתלמיד, אם התלמיד לא יעמול ולא ישקיע הוא לא יעלה במעלות התורה.


 

 

 

השיעור ניתן ב טבת תשע"א

קוד השיעור: 4761

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמר לפרשת שמות
(זמן חורף תשעא)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אורי בצלאל פישר
הרב אורי בצלאל פישר
ע
הרב אורי בצלאל פישר
הרב אורי בצלאל פישר
ע
הרב אורי בצלאל פישר
הרב אורי בצלאל פישר
ע
הרב אורי בצלאל פישר
הרב אורי בצלאל פישר
ע
הרב אורי בצלאל פישר
הרב אורי בצלאל פישר
ע
הרב אורי בצלאל פישר
הרב אורי בצלאל פישר
ע
הרב אורי בצלאל פישר
הרב אורי בצלאל פישר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
ר' נתנאל שושן
ע
ר' מתן סבג
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב ישי בוכריס
הרב ישי בוכריס
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע