הודעות

 • » הננו מצטערים להודיע על פטירתו של ר' משה מיכאלי ז"ל אביו של תלמידנו צוריאל מיכאלי
 • » הננו מצטערים להודיע על פטירתו של ר' ניסים כהן ז"ל אביהם של בוגרנו הרב יהושע כהן (תשס"ד), ר' ישראל כהן (תשס"ו), ור' ארץ כהן (תשע"א)
 • » הננו מצטערים להודיע על פטירתו של בוגרנו ר' שלמה צימרמן ז"ל מחזור תשכ"ח
 • » תנחומנו לרב חיים גדליוביץ' (מחזור תשל"ח) בפטירת אביו ז"ל. ניתן לנחם טלפונית 058-7204630
 • » הננו מצטערים להודיע על פטירתו של ר' אמוץ אליאש ז"ל אביו של בוגרנו ר' ניתאי אליאש (תשנ"ח), ואחיו של ד"ר אחיה אליאש (תשכ"ו)
 • » הננו מצטערים להודיע על פטירתה של גב' אורה שבח ע"ה אמם של בוגרנו ר' אור שבח (תשס"ג), ר' שי שבח (תשס"ח) ר' טל שבח (תשס"ט)
 • » הננו מצטערים להודיע על פטירתו של ר' אליהו אמסלם ז"ל אחיו של בוגרנו אב"ד אשדוד, הרב משה אמסלם (תשמ"ה).
 • » מזל טוב לרב איתי ויעל שהם להולדת הנכדה.
 • » מזל טוב לרב דוד גרינוולד בהיכנס נכדתו לנעם מצוות.
 • » מזל טוב לרב אביחיל גרינוולד בהיכנס בתו לנעם מצוות.
 • » מזל טוב לרב אריה שטרן בהיכנס נכדתו לנעם מצוות.
 • » מזל טוב לרב ראובן דויטש לרגל הבת מצווה של בתו.
 • » מזל טוב לרב שרון יוסט בהיכנס בנו לנעם עול מצוות.
 • » מזל טוב לרב שלמה פרידמן לרגל הולדת נכדו.
 • » מזל טוב לרב מרדכי גרינברג (תשנ"ג) להולדת הנכדה.