חדש!
שו"ת 'ענות גבורה' חלק א' - תשובות, בירורי הלכה ופסקי דינים בארבעת חלקי השולחן ערוך, מאת ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט"א.
Details