Eshcolot 424 # Korach 5777

אשכולות 424 # קרח תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


מרגלים, ציצית וקרח
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


מחלוקת שאינה לשם שמים
אליהו משה רשילובסקי (א')


מקל מטה-טא
ר' אביאל דיין


אמירה לגוי בנפילת החשמל
ר' איתן גרתי


שמואל מבני בניו של קרח
יעב"ץ

 

 

השיעור ניתן בכ"ז סיון תשע"ז

קוד השיעור: 7611

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת קרח
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
E
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע