Eshcolot 415 # Vayakhel Pekudei 5777

אשכולות 415 # ויקהל פקודי תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


היחיד והכלל בישראל ובאומות העולם
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


השם 'שבת הגדול'
הרב אורי בצלאל פישר שליט"א


מעשה מפסק של ר' חיים מבריסק
ר' אריאל דוד


החמור שעוזר לאבא ולאמא
ר' מתן סבג


ניצול החופש VS  spending time
יעקב פלדמן (ה')


'אחת דיבר א-להים שתים זו שמעתי'
מלאכי גוטמן (ה')


כללים במשנת הרמב"ם
אסף ספייב (א')


'אשרי אנוש יעשה זאת'
ר' דניאל ידיד-ציון


ענן ה'
יעב"ץ

 

 

השיעור ניתן בכ"ה אדר תשע"ז

קוד השיעור: 7544

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת ויקהל-פקודי
(זמן חרוף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
מאור דוד בראל
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע