Eshcolot 370 # Vayakhel 5776

אשכולות 370 # ויקהל תשע"ו

(עלון אשכולות)

תוכן העלון:


ההשפעה הרוחנית של ארץ ישראל | פִסקה ד'
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


לדרכה של הישיבה | לבושי כבוד של מרן רה"י זצ"ל
המשגיח הרוחני לשעבר, הרב אברהם ריבלין שליט"א


לעבוד - רק בידיים!
ינון אברמשוילי (ה')


היסטוריוסופיה בציווי המשכן
ר' אבי קלמנטינובסקי


הבריאה של השבת והמשכן
החתן ר' שלמה יוסף רבינוביץ' (ה')


להורדה - לחצו על העלון

 

 

השיעור ניתן בכ"ג אדר תשע"ו

קוד השיעור: 6974

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת ויקהל-שקלים (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
מאור דוד בראל
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע