ישיבת כרם ביבנה

שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראוין להעיד לה

הרב דוד קב

מראה מקומות לשיעור

שבועות ל.. מתני. שבועת העדות... ואינה נוהגת אלא בראוין להעיד בפני בית דין. -
עיין שו"ת רעק"א סימן קע"ט ד"ה ומה דכתב הרמב"ם. -
שבועות לא. ראוין להעיד וכו' ... לאפוקי מלך ... לאפוקי משחק בקוביא... וכו'. - -
שבועות לה. ת"ר אמר לשנים משביע אני עליכם וכו'. -
עיין תומים סוף סימן ל"ו בעניין פסולי דרבנן האם גם עליהם נאמר הדין נמצא אחד מהם קרוב או פסול.

 

 

השיעור ניתן בי"ט סיון תשע"ד

קוד השיעור: 8647

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מסכת שבועות ל. - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב בן-ציון אלגזי
הרב בן-ציון אלגזי
ע 2
הרב בן-ציון אלגזי
הרב בן-ציון אלגזי
ע 2