השומע הזכרת השם לבטלה

השומע הזכרת השם לבטלה

הרב דוד קב

שיעורי עיון במסכת נדרים

מראה מקומות לשיעור:
נדרים ז: אמר רב השומע הזכרת השם מפי חבירו וכו'
רמב"ם תלמוד תורה, פרק ו', הלכה י"ד. עיין לחם משנה שם ד"ה המזכיר שם שמים לבטלה השואל מדוע הרמב"ם אינו מונה גם השומע הזכרת השם לבטלה וכו'.
רמב"ם שבועות פרק י"ב, הלכה ט-י. לחם משנה שם ד"ה השומע הזכרת השם וכו'.
נדרים ז:  אמר רבי אבא הוא קאימנא וכו' עיין גליון הש"ס שם אמאי לא אמר ש"מ ד' וכו', ורש"ש.

 

 

השיעור ניתן בכ"ט סיון תשע"ה

קוד השיעור: 6464

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעורי עיון במסכת נדרים - דף ז: (זמן קיץ תשעה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
E
הרב גבריאל סרף <br> ראש הישיבה
הרב גבריאל סרף
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע