Eshcolot 427 # Pinchas 5777

אשכולות 427 # פנחס תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


בדין הוא שיטול את שכרו
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


התפקיד שוחק, האהבה לא
עומר זרגרוף (ה')


האם ישנם פסוקים בתורה שלא כתבם משה?
הרב משה גולדשטיין


מתנה או מחילה?
ר' אבישי אסולין


אמירה לגוי בנפילת חשמל - חלק ד', וימי בין המצרים
ר' איתן גרתי


ציוני! דורש הן לה?
הבן ששכח

 

 

השיעור ניתן בי"ט תמוז תשע"ז

קוד השיעור: 7614

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת פנחס
(זמן קיץ תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
משה יעקב גמליאל
ע
ר' מתן סבג
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע