ענן התורה וענן הגאולה

ענן התורה וענן הגאולה

הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה

"הנה אנכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עִמך וגם בך יאמינו לעולם" (שמות יט, ט). הרמב"ם כותב שפסוק זה הוא יסוד האמונה, שכן האמונה על פי ניסים היא "אמונה שיש בה דופי", ורק מתן תורה ומעמד הר סיני הם יסוד האמונה. "ומנין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו, שהיא אמת שאין בו דופי, שנאמר 'הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם', מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעד, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה" (פ"ח מהל' יסוה"ת ה"א). לאור הדברים הללו קשה, מדוע יסוד האמונה מופיע "בעב הענן" – בערפל ובטשטוש?


במאמר 'ענן התורה וענן הגאולה' (הודפס במאמרי הראי"ה ח"א, עמ' 170) מפרש הרב קוק זצ"ל, שיש הבדל גדול בין האור שבמציאות לבין האור האלוקי. במציאות, כשאינך רואה היטב, עליך להגדיל את עוצמת האור, או להסיר את ההילה שעל המנורה, מפני שהחיסרון הוא במיעוט האור, וע"כ יש להגבירו. לא כן בענין האלקי, "שהופעתו וגילויו אינם באים ע"י חשיפת האור, אלא דווקא ע"י הסתרת אורו", שכן עוצמת האור היא כ"כ גדולה, עד שהיא מסנוורת וא"א לקלוט אותו אלא ע"י הסתרתו.


וכמו שתורה ניתנה מתוך עִרפול והסתרת האור, כך תבוא גם הגאולה, "כשהיא לוטה במאפלים עד בלי להכיר איזה אור נתנוצץ ממנה".


 


דברים דומים כתב גם תלמידו הגדול של הרב קוק, הרב חרל"פ זצ"ל, עה"פ "ואשים דברי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך... ולאמר לציון עַמי אתה". כאשר יגיע זמן הגאולה ויאמרו לציון 'עַמי אתה', יאלצו לכסות את האור וליצור צל, כדי שלא יסתנוורו ממנו.


וכך מופיע אורו של משיח דרך צל וכיסוי, בתחילה בסדום ע"י ממזרות, ובהמשך ע"י יהודה ותמר על אם הדרך, רות בגורן, דוד ובת-שבע – ודווקא מתוך כל המחשכים הללו, נרקם אורו של משיח. וכך גם בבית שני, שנבנה בעזרתו של כורש, שהנביא מכנהו "משיח ה'": "כה אמר ה' למשיחו, לכורש, ואקרא לך בשמך, אכנך ולא ידעתני", וכך גם "בימינו אלה, אין שום ספק, שעוד הפעם אורו של משיח, אור של גאולה בבחינת תעלומה, מופיע ומתנוצץ לפנינו, ועלינו להבין כי יד ה' עושה כל זאת, וכי "הנה אנכי בא אליך בעב הענן", במסתרים, במעשים אשר מבין הקרואים לעמוד בראשם ולעשותם, ישנם כאלה שאינם יודעים כלל את ערכם ואת מהותם, ביחס לתפקידם ההשגחיי העליון. הם נקראים בשמם, ולא ידעו מי הוא הקורא אותם, וכמו אצל כורש הנכרי מתקיים גם בהם 'אכנך ואאזרך ולא ידעתני'". ואכן אמרו חז"ל עה"פ "דודי שלח ידו מן החור", שהחור הוא מלא שרצים, וכי לא היה לו לקב"ה לעשות את הגאולה ע"י צדיקים כדניאל, ולא ע"י גוי. וכך מתממשת הגאולה גם בימינו ע"י שלוחים הרחוקים מארחות היהדות, ועלינו להכיר בכך, "אבל הסוף של ההסתרה הנוראה הזאת, תהיה ההופעה היותר אדירה, והיותר נצחית: למען ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם".


(פורסם באשכולות 410 # יתרו תשע"ז)

 

 

השיעור ניתן בכ"א שבט תשע"ז

קוד השיעור: 7483

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמרים בתורת הראי"ה קוק זצ"ל - לפרשת יתרו
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע