' wmv/wma %>

15 שנה לפטירת הרב גולדוויכט זצ"ל

15 שנה לפטירת הרב גולדוויכט זצ"ל

מוטי זיסר ז"ל

עצרת זיכרון ה-15 למרן ראש הישיבה, הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל
מלוה מלכה בגבעת שמואל

 

 

השיעור ניתן בו' אדר תש"ע

קוד השיעור: 7124

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עצרת זיכרון ה-15 למרן ראש הישיבה, הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל - מלוה מלכה בגבעת שמואל (זמן חורף תש"ע)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב יוסף אילוז
ע
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב נחמן ארנרייך
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב חיים דרוקמן
ע
הרב יוסף מיירניק
ע
הרב ציון לוז
הרב ציון לוז
ע
הרב יוסף מיירניק
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
מר יוסי ברודני, ראש העיר גב"ש
ע