Eshcolot 371 # Pekudei 5776

אשכולות 371 # פקודי תשע"ו

(עלון אשכולות)

תוכן העלון:


אוירא דארץ-ישראל מחכים | פִסקה ו' / ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א
המשכן והרפורמים / דביר קאץ (ב')
זמן קריאת שמע - האם משתנה? / שגיא מזוז
בית המקדש - עומד שלם ומוכן! / ינון אברמשוילי (ה')
אופיה של ההלכה | חלק ג' / אסף משניות (ה')
כללותיהן ודקדוקיהן בסיני // תגובה / יעקב-עמיחי סופר (ג')
תגובה ל'בין הפראק לבגדי הכהונה'  (גיליון 368, פרשת תצוה) / אביעד בוכריס (ה')


להורדה - לחצו על העלון

 

 

השיעור ניתן בא' אדר שני תשע"ו

קוד השיעור: 7040

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת פקודי (זמן חורף תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
מאור דוד בראל
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב ישי בוכריס
הרב ישי בוכריס
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E