' wmv/wma %>
ישיבת כרם ביבנה

מוסקט # פרשת מקץ: כל ישראל נקראים על שם יוסף

הרב קלמן מאיר בר

 

 

השיעור ניתן בל' חשון תשע"ד

קוד השיעור: 5630

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מוסקט לפרשת מקץ (זמן חורף תשע"ד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב דוד הורדן שליט"א
ע K
ר' אלעד פרץ
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K