' wmv/wma %>
ישיבת כרם ביבנה

ירח טבת מאד לקיתי בו (עשרה בטבת)

הרב קלמן מאיר בר

 

 

השיעור ניתן בו' טבת תשע"א

קוד השיעור: 4751

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעור לקראת עשרה בטבת.
השיעור ניתן בתאריך ו טבת תשעא

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע 2 P
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע 2 P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע P
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע 2 P K
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע 2