' wmv/wma %>
ישיבת כרם ביבנה

סיור וירטואלי בעיר העתיקה (ירושלים)

ח"כ מיכאל בן ארי

 

 

השיעור ניתן בכ"ז אייר תשס"ט

קוד השיעור: 4395

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

הרצאה מלווה בתמונות על הר הבית והעיר העתיקה

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע 2
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע 2 P
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע P
הרב שמחה הכהן קוק
ע P
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע K