סמליותו של סולם

סמליותו של סולם

הרב יצחק לוי

"ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו. והנה ה' ניצב עליו...".


מראה הסולם והמלאכים העולים ויורדים בו, נדון בהרבה פנים בקרב חז"ל והפרשנים השונים. יש לשאול: מה הייתה מטרת החלום? מה משמעות של עולים ויורדים? וכן "ה' נציב עליו", על מי ניצב?


ידועים דברי ה"תנחומא", הרואה בסולם את ההיסטוריה האנושית ואת המלכויות השולטות בעולם. כמו"כ, ידועים דברי המדרש רבה (כ"ח;י"ח) שמביא רש"י, ולפיהם, הסולם מהווה נקודת מעבר רוחנית בין ארץ-ישראל לבין הגלות: "מלאכים שלווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו".


מצינו גישה נוספת הרואה בחלום יעקב מורה דרך להתעלות רוחנית, המובאות בדברי הרמב"ם, ובחכמי החסידות.


הרמב"ם ב"מורה נבוכים" (ס"א פט"ו), וז"ל: "'והנה ה' נציב עליו', קיים עומד עליו, כלומר על הסולם אשר קצהו הראשון בשמים וקצהו האחרון בארץ, ובו יעלה כל מי שעלה, עוד שישיג מי שעליו בהכרח, אחר שהוא עומד קיים על ראש הסולם וכמבואר "והנה ה' נציב עליו"..."ומלאכי אלקים"-הם הנביאים".


מדבריו מבואר שהסולם בא ללמד על קשר בין שתי מציאויות: בין מציאות התחתונים לבין העולם העליון, שאת שתיהן מניע האלוקים. בסולם רואה יעקב את הנביאים, שמתוך עיונם בסולם, הם עולים ומתעלים בהשגות עליונות, והקב"ה קיים באופן מתמיד, הוא המניע, הוא השליט והמשגיח על הכל.


לפי הרמב"ם, דרך השגת האלוקות של האדם עוברת דרך ההתבוננות והעיון בחכמת הטבע, היינו דרך הנהגת ה'. (מורה נבוכים ח"ב, פל"ו) "...אליו יגיעו בשלמות החכמות העיוניות". אם כן, החלום מהווה הדרכה, כיצד מגיע האדם אל השגת האלוקות, והיאך מגיעים למדרגות הנבואה.


גישה נוספת בעניין מצאנו בכתבי ר' שניאור זלמן מלאדי, ומפרושיו של ר' חיים מוולוז'ין.
כתוב ב"לקוטי תורה" (במדבר, נשא ב'): "לכן צריך להתחיל ממטה למעלה בתפילה והיא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, עד שמגיע לאחד, ועי"ז מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו באדם, כי האדם הוא שורש הכל, וכמ"ש 'פני אריה אל הימין ופני השור אל השמאל...ודמות פניהם פני אדם'..., וכולם מתעלים בהתעלות נפש האדם בדבקות באלוקים חיים".


הסולם ושלביו מסמלים את שלבי עלייתו של האדם במעלות הרוחניות, וכל היקום כולו תלוי במעשי האדם שהם עולים בעלייתו ויורדים בשעה שהוא יורד.


וכן כתב גם ר' חיים מוולוז'ין בספר "נפש החיים" (שער א', פרק י"ט): "והוא עניין מראה הסולם מוצב ארצה...ולא אמר מוצב בארץ, אלא ארצה שפרושו לארץ. ומשמעו, שראש עוקר שרשו בשמים ממעל, ומשם הוא משתלשל ויורד עד לארץ יגיע, והוא נשמת החיים של האדם...ומ"ש 'עולים ויורדים', עולים תחילה ואח"כ יורדים, כי כל עקר תורת האדם להעלות תחילה כל העולם ממטה למעלה, ואם כן, נמשכים אורות מלמעלה למטה". עפ"י פרשנותו, בא החלום ללמד על מרכזיותו של האדם ביקום, על אחריותו לכל הנבראים ועל התלות שהכל תלויים בו ובמעשיו.


בכוחנו לעלות מעלה מעלה בסולם העולה בית אל, במעלות התורה והיראה, ובתנאי שבעלייתנו בסולם המידות, בסולם החכמה, נתבונן תמיד למעלה, וכן לעולם ידנו תהיינה פרושות כלפי מעלה לבל נפול ח"ו, ובעלייתנו שלב אחר שלב בהדרגה נכונה ומדורגת, נזכה להאהיב שם ה' עלינו ועל עם ישראל.(פורסם באשכולות # ויצא תשס"ז)

 

 

השיעור ניתן ב כסלו תשס"ז

קוד השיעור: 2874

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמר לפרשת ויצא

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב יצחק לוי
הרב יצחק לוי
ע
הרב יצחק לוי
הרב יצחק לוי
ע
הרב יצחק לוי
הרב יצחק לוי
E
הרב יצחק לוי
הרב יצחק לוי
ע
הרב יצחק לוי
הרב יצחק לוי
ע
הרב יצחק לוי
הרב יצחק לוי
ע
הרב יצחק לוי
הרב יצחק לוי
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם אוחיון
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע