ישיבת כרם ביבנה בשדה הקרב ובחזית לימוד התורה - כאיש אחד בלב אחד

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ישיבת כרם ביבנה בשדה הקרב ובחזית לימוד התורה - כאיש אחד בלב אחד

בוגרים וידידים יקרים!ֲ 
שלום וברכה.

המלחמה עשויה להימשך זמן רב, ועל מנת להחזיר את כלל תלמידי הישיבה לבית המדרש בהקדם אנו זקוקים להעמיד בסמוך אליו שתי מיגוניות. מיגוניות אלו ישמשו כמרחבים מוגנים בעת חירום, וכן כחדרי שיעורים קבועים גם בעת שגרה, לאור הצורך בכיתות נוספות ב"ה.
ֲ 
בברכת חזק ונתחזק,
משפחתֲ כרםֲ ביבנה.