מלחמת חרבות ברזל עדכון מהישיבה #3

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מלחמת חרבות ברזל עדכון מהישיבה #3

לבוגרינו ותלמידינו היקרים די בכל אתר ואתר.
ימים לא פשוטים עוברים על עם ישראל, במיוחד בשבוע האחרון בעקבות הכניסה הקרקעית.
חיילי צה"ל נלחמים בחירוף נפש נגד אויבינו האכזרים, ואנו מתפללים לשלומם ולהצלחתם, ובתוכם תלמידינו שגויסו.ֲ 
למעלה מ100 בחורים ואברכים משרתים כעת בגזרות השונות.ֲ 
בפנימיות שהתפנו מתארחים כרגע חיילי מילואים מיחידות שונות.
הבחורים הצעירים שעוד לא גוייסו נמצאים בישיבה, ומתאמצים בלימוד התורה תמידים כסדרם.
ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן מסר שיעור כללי בסוגיית חשבונות מצווה בשבת.