בוגר, ידיד יקר! מבקשים אנו את עזרתך לקחת חלק בהמשך פעילותה והתרחבותה של הישיבה, מתוך הקשר המיוחד שלך לישיבה ולסייע בתרומת מחצית השקל. מעומק הלב נבקש לברכך בברכת פורים שמח.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בוגר, ידיד יקר! מבקשים אנו את עזרתך לקחת חלק בהמשך פעילותה והתרחבותה של הישיבה, מתוך הקשר המיוחד שלך לישיבה ולסייע בתרומת מחצית השקל. מעומק הלב נבקש לברכך בברכת פורים שמח.