ממשיכים בכל הכח בלימוד מסכת בבא מציעא. הבחורים מגבירים הילוך במטרה לסיים את המסכת עד סוף הזמן.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ממשיכים בכל הכח בלימוד מסכת בבא מציעא. הבחורים מגבירים הילוך במטרה לסיים את המסכת עד סוף הזמן.