השבוע התקיימה בישיבה הרצאה תחת הכותרת "חיים בעולם המסכים". תלמידי הישיבה שמעו שיחה מפי הרב יוני לביא, בנושא התמודדות רוחנית בעולם דיגיטלי.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

השבוע התקיימה בישיבה הרצאה תחת הכותרת "חיים בעולם המסכים". תלמידי הישיבה שמעו שיחה מפי הרב יוני לביא, בנושא התמודדות רוחנית בעולם דיגיטלי.