השבוע זכו תלמידי הישיבה המשרתים בחטיבת גולני לביקור. המשגיח הרב שרון יוסט ביחד עם מספר תלמידים, פגשו אותם בביסל"ח שליד ירוחם, שם הם נמצאים במסגרת קורס הכשרה.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

השבוע זכו תלמידי הישיבה המשרתים בחטיבת גולני לביקור. המשגיח הרב שרון יוסט ביחד עם מספר תלמידים, פגשו אותם בביסל"ח שליד ירוחם, שם הם נמצאים במסגרת קורס הכשרה.