בנר שלישי של חנוכה התאספו כל רבני ותלמידי הישיבה למסיבה ישיבתית עם הראל טל ולהקתו. היה שמח ומרומם במיוחד. במהלך המסיבה חולקו מלגות לבחורים שנבחנו על מסכתות יבמות ונדרים.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בנר שלישי של חנוכה התאספו כל רבני ותלמידי הישיבה למסיבה ישיבתית עם הראל טל ולהקתו. היה שמח ומרומם במיוחד. במהלך המסיבה חולקו מלגות לבחורים שנבחנו על מסכתות יבמות ונדרים.