מידי ערב התקיימה הדלקה ברוב עם בבית המדרש, בליווי שירים וריקודים.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מידי ערב התקיימה הדלקה ברוב עם בבית המדרש, בליווי שירים וריקודים.