במהלך ימי החנוכה שמעו התלמידים שיחות בענייני דיומא מפי ראשי הישיבה, הרב גבריאל סרף והרב אהרן פרידמן. בנוסף, הגיעו במיוחד נשיא הישיבה הרב מרדכי גרינברג, ורבה לשעבר של רמת גן הרב יעקב אריאל.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

במהלך ימי החנוכה שמעו התלמידים שיחות בענייני דיומא מפי ראשי הישיבה, הרב גבריאל סרף והרב אהרן פרידמן. בנוסף, הגיעו במיוחד נשיא הישיבה הרב מרדכי גרינברג, ורבה לשעבר של רמת גן הרב יעקב אריאל.