ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן מסר שיעור כללי בנוגע לביאור הלימוד בסוגיית עשירי ודאי ולא עשירי ספק.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן מסר שיעור כללי בנוגע לביאור הלימוד בסוגיית עשירי ודאי ולא עשירי ספק.