במוצאי שבת האחרונה, התקיימה סעודת מלווה מלכה מיוחדת בלונדון עבור בוגרי הישיבה באנגליה. נשאו דברים ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן, הרב דוד מאייר, ומנכ"ל הישיבה מר צבי זלצר. האווירה היתה מרוממת ביותר.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

במוצאי שבת האחרונה, התקיימה סעודת מלווה מלכה מיוחדת בלונדון עבור בוגרי הישיבה באנגליה. נשאו דברים ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן, הרב דוד מאייר, ומנכ"ל הישיבה מר צבי זלצר. האווירה היתה מרוממת ביותר.