ביום שני האחרון נערך הדינר השנתי בניו יורק. צבור גדול של בוגרי הישיבה וידידיה התאסף כדי לציין את ההשפעה הגדולה של כרם ביבנה על קהילות רבות ברחבי העולם. במהלך האירוע נשאו דברים ראש הישיבה הרב גבריאל סרף, והרב מאיר סולובייצ'יק.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ביום שני האחרון נערך הדינר השנתי בניו יורק. צבור גדול של בוגרי הישיבה וידידיה התאסף כדי לציין את ההשפעה הגדולה של כרם ביבנה על קהילות רבות ברחבי העולם. במהלך האירוע נשאו דברים ראש הישיבה הרב גבריאל סרף, והרב מאיר סולובייצ'יק.