תלמידי שנה א פותחים את סדר עיון מדי בוקר בלימוד בחברותא עם אברכי הישיבה.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

תלמידי שנה א פותחים את סדר עיון מדי בוקר בלימוד בחברותא עם אברכי הישיבה.