במוצאי שבת נערך מלווה מלכה מיוחד עם הרב הלל פלאי, בהשתתפות הרבנים והתלמידים.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

במוצאי שבת נערך מלווה מלכה מיוחד עם הרב הלל פלאי, בהשתתפות הרבנים והתלמידים.