ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן מסר את שיעור הפתיחה למסכת בבא מציעא, בנושא: מבוא לדיני ממונות וסדר נזיקין

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן מסר את שיעור הפתיחה למסכת בבא מציעא, בנושא: מבוא לדיני ממונות וסדר נזיקין