ביום חמישי, ערב ראש חודש מנחם אב, נבחנו תלמידי הישיבה על סוגיות העיון במסכת נדרים, אותן למדו בזמן קיץ.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ביום חמישי, ערב ראש חודש מנחם אב, נבחנו תלמידי הישיבה על סוגיות העיון במסכת נדרים, אותן למדו בזמן קיץ.