ישיבת כרם ביבנה אבלה על פטירתו של רבה של רחובות הגר"ש הכהן קוק זצ"ל.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ישיבת כרם ביבנה אבלה על פטירתו של רבה של רחובות הגר"ש הכהן קוק זצ"ל.