תרומת מחצית השקל

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

תרומת מחצית השקל

בוגרים וידידים יקרים.
מבקשים אנו את עזרתכם בלקיחת חלק בהמשך פעילותה והתרחבותה של הישיבה, מתוך הקשר המיוחד שלך לישיבה ולסייע בתרומת מחצית השקל. מעומק הלב נבקש לברכך בברכת פורים שמח. 

לתרומות:

https://donation.asakimerp.com/Campaing/?CampaingID=50259&imgInBack=true