בצל הקורונה

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בצל הקורונה

 התקיימו השיעורים היומיים באויר הפתוח