חלוקת מלגות למצטיינים במבחני הבקיאות, שנבחנו על מסכתות שלמות.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

חלוקת מלגות למצטיינים במבחני הבקיאות, שנבחנו על מסכתות שלמות.