ראש הישיבה הרב גבריאל סרף מסר שיעור כללי בנושא: עשה דוחה לא תעשה דהקפת הראש.

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ראש הישיבה הרב גבריאל סרף מסר שיעור כללי בנושא: עשה דוחה לא תעשה דהקפת הראש.

ֲ