זמן חורף

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זמן חורף

תלמידי הישיבה ממשיכים ללמוד בהתמדה. הצעירים משנה א לומדים בחברותא עם תלמידים ותיקים.