זמן חורף

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זמן חורף

בשעה טובה נפתח זמן חורף ביום רביעי האחרון.
התלמידים חזרו לחבוש את ספסלי בית המדרש, וקולות הלימוד שבו להישמע בהיכל הישיבה.